بروشور

می توانید تمامی خدمات و پروژه های ما را در این بروشور مشاهده کنید.

دانلود PDF

فرم همکاری

احداث سد­های خاکی و بتنی ذخیره­ای، نیروگاهی و تنظیمی

سازه­ های بتنی
حفاری زیرزمینی
حفاری روباز
عملیات ژئوتکنیک
عملیات تحکیم
حفاری تونل

با تکمیل این فرم همکاران ما در کتیبه با شما تماس خواهند گرفت.