بروشور

می توانید تمامی خدمات و پروژه های ما را در این بروشور مشاهده کنید.

دانلود PDF

شرکت صنایع معدنی کتیبه با مهندسین توانمند خود در امور اکتشاف معادن آمادگی دارد تا دانش خود را در تمام زمینه‌های زیر در اختیار شما قرار دهد.

مطالعات زمین‌شناسی

مطالعات زمین‌شناسی به عنوان اساس پژوهش در مراحل اکتشاف مقدماتی معدن، نیمه تفصیلی و تفصیلی شامل شناسایی رخساره‌های سنگی، آلتراسیون و کانی‌شناسی و …‌ است. به این صورت که ابتدا مطالعات زمین‌شناسی توسط تیم‌فنی طی پیمایش‌های صحرایی صورت می‌گیرد و در مراحل بعدی جهت تکمیل مطالعات اکتشافی اقدام به برداشت نمونه های سنگی و کانی سازی و تهیه مقاطع نازک و نازک- صیقل با هدف تهیه نقشه های زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی می شود. هر کدام از این نقشه ها بسته به مورد استفاده در سازمان صمت در مقیاسهای مختلف و با استانداردهای تعریف شده سازمان تهیه می شود.

مطالعات ژئوفیزیک

یکی از روش‌های بررسی کانی سازی‌های مختلف در عمق استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی مانند مگنتومتری، IP-RS و … می­‌باشد که امکان شناسایی و ارائه مدل‌های ژئوفیزیکی مرتبط با کانی‌سازی را دارد. از این‌رو پس از برداشت دقیق داده‌های شدت میدان روی پروفیل‌های از پیش طراحی شده، اقدام به تهیه نقشه‌های لازم با استفاده از نرم افزارهای Geosoft می­‌شود. در نهایت با کمک گرفتن از اطلاعات زمین‌شناسی، دورسنجی، ژئوشیمی و … به تحلیل نقشه‌های تهیه شده پرداخته می‌­شود.

مطالعات دورسنجی

مطالعات دورسنجی یکی از کم هزینه‌ترین مراحل در اکتشاف مقدماتی معدن می باشد به طوری‌که جهت بارزسازی آلتراسیون (هر نوع آلتراسیون می­‌تو‌اند شاخصه یک نوع کانی سازی باشد)، خطواره‌ها و گسل‌های بزرگ به پردازش تصاویر ماهواره‌ای استر، لندست و …. با استفاده از روش‌های مختلف پرداخته می‌­شود. لازم به ذکر است که مطالعات دورسنجی به تنهایی فاقد اطلاعات کافی در زمینه اکتشاف مواد می باشد و صرفا یک دید اولیه از محدوده در اختیار معدن دار قرار می دهد.

با تکمیل این فرم همکاران ما در کتیبه با شما تماس خواهند گرفت.