مشتری

….

موقعیت

…..

نوع پروژه

نظارت و اجرا

سال

1399

تهیه طرح اجرایی معدنکاری و نظارت بر عملیات معدنکاری روباز و معدن زیرزمینی و انجام خدمات و مطالعات آزمایشگاهی در معدن سرب

پروژه‌های دیگر

ارزش ساز، ارایه خدمات.