مشتری

….

موقعیت

….

نوع پروژه

اکتشاف

سال

1399

ارائه خدمات مهندسی ، طراحی ونظارت عالیه وکارگاهی درزمینه‌های شناسایی، پی‌ جویی، اکتشاف، طراحی واستخراج معادن

پروژه های دیگر

ارزش ساز، ارایه خدمات.